top of page

ICF

Idag har föreningen närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder. Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess drygt 500 medlemmar.

ICF är det världsledande globala branchorganet för coacher

Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt.

 

ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

 

ICFs mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

 

 ICF Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften:

 • Etablera coaching som en erkänd profession

 • Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar
   

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.

 

Kärnkompetenser för coacher

 • ICF har definierat 11 grundläggande coachingfärdigheter (Core Competencies)

 • Färdigheterna har tagits fram för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och det synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF:s definitioner.

 • Färdigheterna används också som grund för ICF:s certifieringsprocess.

 • Färdigheterna är uppdelade i 4 st grupper där varje grupp består av färdigheter som logiskt hör ihop.
   

 1. Skapa grunden

 2. Skapa den ömsesidiga relationen.

 3. Kommunicera effektivt

 4. Underlätta lärande och resultat
   

Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach att kunna uppvisa.

Please reload

bottom of page