top of page

Nya ledarskapet

Nya Ledarskapet Norden är ett företag som hjälper personer och organisationer att tänka nytt och större samt skapa resultat med hjälp av det bästa träningskonceptet för personligt ledarskap som finns på marknaden.

Nya ledarskapet

Nya Ledarskapet handlar om ditt personliga ledarskap, dvs. din förmåga att leda dig själv. Detta är grunden för allt ledarskap och är en förutsättning för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda andra, nå resultat, skapa väl fungerande samarbeten, stärka känslan av engagemang och respekt samt bidra till trygghet och trivsel.

Nya Ledarskapet bygger på att du har ett självständigt ansvar för att utveckla både dig själv och det företag du arbetar för. Som chef, ledare och medarbetare krävs det att du ska vara effektiv och skapa resultat, ofta i en stressig och konkurrensutsatt miljö. Men alla är vi olika, med olika förutsättningar, styrkor och svagheter. Du tränar dig i att hitta din väg till framgång – vad just du är bra på och tycker är roligt men också vad du behöver utveckla, förändra, förbättra.

 

Du och ditt företags mål är hela tiden i fokus.

En av de stora fördelarna med Nya Ledarskapets program är att det integreras med ditt arbete från första mötet och följer dig varje dag genom hela träningsperioden. Detta säkerställer att de förbättringar du gör även kommer att bli varaktiga.

I Nya Ledarskapet lär du känna dig själv lite bättre, både i din arbetsroll men även i livet utanför jobbet. En god hälsa, ett rikt socialt liv, en trygg ekonomi, ordning & reda etc. skapar naturligtvis förutsättningar för att göra ett bra jobb. I Nya ledarskapet kallar vi det för att hitta balansen mellan arbete och fritid som gör att du långsiktigt både kan prestera i ditt jobb samtidigt som du också mår bra.

 

Teoripärm - för att läsa och reflektera
En teoripärm med tolv kapitel som du kan ta ut var för sig så att det ska vara enkelt att alltid ha med sig de kapitel du just jobbar med.

Ljudbok - för bekvämt lyssnande
Med materialet följer också en ljudbok, där samtliga kapitel finns inlästa. Ljudboken är inläst på Norstedts Studio av Annica Smedius som inläsare.

Utvärderingar - för din analys
Med hjälp av utvärderingar kartlägger du hur ditt liv ser ut just nu. Utvärderingarna fungerar som en guide när du sedan beslutar dig för vilka delar av ditt liv du vill arbeta med.

Övningar - för din träning
Anpassade övningar som hjälper dig att få insikt genom praktisk handling parallellt med teorin.

 

Verktyg - för att nå dina mål
Ett antal mallar och konkreta sätt att arbeta med dig själv som kommer att bli en del av din vardag i ditt nya ledarskap för att nå dina mål.

Ledarutvecklaren - ditt bollplank och din inspiratör
Du jobbar alltid med din egen coach. Tillsammans med coachen tar du reda på var du står idag, vilka möjligheter du har och vilka mål du vill nå. Din coach fungerar som guide, inspiratör, bollplank och ibland provokatör.

 

Men mest av allt...
...handlar Nya Ledarskapet om en mycket intressant och viktig person som du ska lära känna: Dig själv!

 

Lite praktiskt om programmet

• Personlig intervju med varje deltagare.

• Startmöte, där programmet översiktligt presenteras och träningen startar.

• Sju individuella möten med din ledarutvecklare 1 gång i månaden

• Varje möte tar cirka 1,5 tim.

• Eget arbete mellan varje möte, cirka 1-2 timmar per vecka.

• Mötena sker normalt på din arbetsplats.

• Träningen pågår under cirka 8 månader

Läs mer, länk:  www.nyaledarskapet.se

Please reload

bottom of page