top of page
HUL_277175033_grey_Low.jpg
HeadUpL_1.1.2_logotype_wellowwhite.png

Headup Leadership

Din väg till ett hållbart ledarskap

Individuellt ledarutvecklingsprogram som utvecklar och stärker ditt personliga ledarskap och dig som människa.

HEADUP 00

Headup Leadership

Din väg till ett hållbart ledarskap

Välkommen till Headup Leadership - ett individuellt ledarutvecklingsprogram som utvecklar och stärker ditt personliga ledarskap och dig som människa

Programmet bygger en stadig grund som hjälper dig att nå resultat och uppsatta mål, skapa bättre balans i tillvaron och fokusera på det som är viktigt i din verksamhet och i ditt liv.

HeadUpL_1.2.2_logotype_whitepurple.png

Hållbart ledarskap

Headup leadership - är upplevelsebaserat och ett handlingsprogram. Du håller själv i nycklarna till framgång som det här programmet kan ge dig.

Processen bygger på att du genom att upptäcka, utforska och reflektera skapa motivation att handla, förändra och utveckla.

Utveckla ett hållbart ledarskap

Headup Leadership har ett holistiskt perspektiv på utveckling för att hjälpa dig att skapa hållbarhet, framgång och helhet.

 

Programmet utgår från dina och din verksamhets behov och utmaningar och består av ett dokumenterat material, i kombination med coachande samtal.

Det är framtaget för att skapa motivation och energi i ditt arbete med att fördjupa självinsikten och växa inom dina utvecklingsområden.

Headup Leadership bygger på att du under programmets 6 - 8 månader arbetar tillsammans med din coach vid åtta tillfällen. Coachens roll är att hjälpa, stimulera och utmana dig att nå bästa möjliga resultat i din utveckling.

 

Programmet varvar teori med praktiska övningar som handlar både om din yrkesroll och dig som människa.

Programmets bärande principer

Pedagogiken inom Headup Leadership bygger på några bärande principer som är grundläggande för vår syn på utveckling.
 

 • Människan är av naturen nyfiken och vill ständigt lära och utvecklas.

 • Varje individ har en fri vilja och förmåga att styra sitt liv.

 • Självinsikt är grunden för det personliga ledarskapet.

 • All utveckling behöver vara agil och anpassas till individens förutsättningar och behov.

 • Framgång mäts i förhållande till den egna utvecklingen och inte i förhållande till andra.

 • Målstyrning är vägen till framgång och ett hållbart resultat.

HEADUP 01

Programmets innehåll

Programmet består av 8 moduler som tar upp följande områden.

 

 1. Resan börjar

 2. Personligt ledarskap och vikten av självkännedom

 3. Hållbart ledarskap

 4. Mål - vägen till framgång

 5. Tiden - en förnybar resurs eller en bristvara

 6. Effektiv empatisk kommunikation

 7. Konflikthantering och svåra samtal

 8. Balans i livet

 

Varje modul är framtagen för att ge insikt och kunskap om viktiga delar inom ledarskap. Modulerna varvar teori med övningar anpassade för din utveckling.

Artboard 1 copy
Artboard 2 copy 2
Artboard 3 copy 3
Artboard 4 copy 4
Artboard 5 copy 5
Artboard 6 copy 6
Artboard 7 copy 7
Artboard 8 copy 8
Artboard 0
BOKA MÖTE

Våra referenser

HUL_referenskunder_group10_TO
HUL_referenskunder_group06_CO
HUL_referenskunder_group02_BR
HUL_referenskunder_group05_HK
HUL_referenskunder_group03_SU
HUL_referenskunder_group04_SK
HUL_referenskunder_group01_RS
HUL_referenskunder_group09_TP
HUL_referenskunder_group077_EF

Testimonials

“Programmet har gjort det möjligt för mig att stanna upp och reflektera då jag tidigare mest körde på.

Jag har fått verktyg för hur jag kan utvecklas som person och ledare och det har även givit mig en bredare syn och en förståelse för olika människors agerande. Jag har lärt mig att inte vara så hård mot mig själv och sänka kraven på att vara den duktiga flickan och jag har lärt mig att säga ifrån när det inte fungerar.

Det har varit fantastiskt att få dela detta med min mentor, som har lyssnat, kommit med olika infallsvinklar och frågor som har gjort att jag har behövt stanna upp och fundera över varför jag resonerar eller gör som jag gör eller alltid har gjort, det har varit väldigt nyttigt både för mig personligen och som ledare.
Jag känner att jag är  lyckligare, tryggare och snällare mot mig själv idag och framför allt en bättre ledare.” 

Catrine Isevid | Roslagens Sparbank

bottom of page