top of page

Stoagroup Integritetspolicy

För oss har det alltid varit viktigt att värna om din personliga integritet och vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Syftet med att vi samlar in personuppgifter är att du ska få en bättre upplevelse av vår webbplats och våra erbjudanden till dig. Läs mer om det längre ner.

Hantering av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 och då ersätter personuppgiftslagen (PUL):

Stoagroup AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

De personuppgifter som Stoagroup AB samlar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och hantera såväl våra förpliktelser som dina önskemål. Syftet är att du ska få en bättre upplevelse av Stoagroups webbplats och våra erbjudanden till dig.

Stoagroup kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling samt utskick av nyhetsbrev och marknadsföringsinformation, du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att maila info@stoagroup.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar bara in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara till exempel:

  1. Person- och kontaktinformation. Till exempel namn, telefonnummer och/eller e-postadress. Vid bokning av utbildning även organisationsnummer, adress, kundnummer och arbetsplats, information vi behöver för att administrera din utbildning, samt för att få kontakt med dig.

  2. Enhetsinformation. T.ex. IP-adress, tidszon, språkinställningar, webbläsarinställningar, plattform och skärmupplösning m.m.  Denna information lämnar du när du besöker vår webbplats. Informationen används enbart i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.

  3. Geografisk information. Din geografiska placering används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.

  4. Information om vilka av våra utbildningar du visat intresse för. Detta för att kunna ge dig relevant och anpassad information.

  5. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet. Används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, samt i analytiskt syfte.

  6. För dig som kund i form av deltagare på våra utbildningar, coachklient, uppdragsgivare för konsulttjänster eller andra uppdrag och tjänster sparar vi nödvändiga personuppgifter för att kunna leverera överenskommen tjänst. Det kan exempelvis vara kopplat till allergi eller önskemål kring kost, kontaktuppgifter, svar på behovsinventeringar eller analysverktyg.

Personuppgifter för deltagare du ger oss i egenskap av beställare

Du som delger oss personuppgifter för deltagare och personal i er verksamhet ansvarar för att du har rätt att delge oss den informationen. Vi behandlar dessa personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter delges enbart tredje part när detta är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande. Det kan exempelvis handla om digitala analyser som genomförs online i samband med utbildning där analysverktygen tillhandahålls av tredje part, att meddela eventuella allergier eller önskemål kring kost till leverantörer av förtäring samt delge dina uppgifter till eventuella kontrakterade, externa utbildningskonsulter i de fall det är påkallat. I dessa lägen har vi ansvar för att nödvändiga personuppgiftbiträdesavtal upprättats med tredje part och inte sparas längre än nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Den som är ansvarig för personuppgifter i en organisation äger ansvaret för att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal. Vi anser att vår integritetspolicy täcker de delar rörande personuppgifter rörande kund vi ansvarar för. Har ni som kund ett önskemål om att upprätta personuppgiftbiträdesavtal med oss är ni givetvis välkomna att kontakta oss och då med ett förslag på avtal utformat utifrån er policy och era riktlinjer.
Vi ansvarar för att teckna personuppgiftbiträdesavtal med de eventuella tredjepartsleverantörer av molntjänster eller motsvarande som används för personuppgifter för dig som kund.

Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, besök på vår webbplats, mail och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register.

Dina personuppgifter lagras bara så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Stoagroup har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna och varifrån uppgifterna har hämtats. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från Stoagroup.

Dessutom har du rätt att bli ”glömd” – det vill säga att vi raderar alla uppgifter vi har om dig. Dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

 

Kontaktuppgifter rörande personuppgiftshantering

Skicka e-post till info@stoagroup.se så återkommer vi till dig snarast möjligt  

bottom of page