top of page

Om Stoagroup

Vi utvecklar företag och individer

Stoagroup möjliggör för företag och individer att utvecklas och möta morgondagens utmaningar genom utvecklat ledarskap och teamutveckling. Få verktygen, kunskapen och självförtroende som behövs genom våra tjänster inom Ledarutveckling och Teamutveckling.

Scrolla

Hållbar ledarskap i alla miljöer

Morgondagens organisationer blir allt mer agila vilket ställer högre krav på individen att kunna fungera i en komplex miljö.

 

Relationer blir allt viktigare för att skapa hållbara resultat. Morgondagens ledare behöver i allt högre grad ett medvetet värderingsstyrt ledarskap och grupper behöver utvecklas till att bli högpresterande team.

 

Utgångspunkt för  Stoagroup är att skapa ett hållbart ledarskap både för individen och teamet.

Låt oss utveckla dig för framtiden

Stoagroup möjliggör för företag och individer att utvecklas och möta morgondagens utmaningar genom utvecklat ledarskap och teamutveckling. Insatserna ska resultera i livskraftigt ledarskap och verksamheter med förmågan att skapa uthålligt värde över tid.

Bli morgondagens ledare redan idag.

Våra perspektiv

Vår vison

Vi vill bidra till att skapa en nyfikenhet på och en vilja till att utforska den potential som ständigt lärande och utveckling åstadkommer hos individer och grupper.

Kvalitespolicy
Våra perspektiv

Kvalitetspolicy

För Stoagroup AB

Information

 • Stoagroup präglas av ett öppet informationsutbyte och vi ska visa stor öppenhet mot kunder.

 • Att vara informerad är både en rättighet och en skyldighet.
   

Trygga tjänster

 • Vi ska skapa förtroende och skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder genom vårt tjänsteutbud.

 • I vårt dagliga arbete ska hög affärsetik beaktas.

 

Engagerade medarbetare och samarbetspartners

 • Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor förväntas av varje medarbetare och samarbetspartner.

 • Alla förväntas ta ansvar för att reagera på fel och brister.

 • Alla förväntas arbeta för att utveckla och förvalta Stoagroups varumärke

 

Totalkvalitet

 • De mänskliga resurserna, ett aktivt kvalitetsarbete och en ständig utveckling är företagets största tillgångar och nyckeln till totalkvalitet.

Kunden

 • Vi ska vara flexibla och lyhörda för kundens krav och önskemål.

 • Vi ska hålla vad vi lovar och vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas tillsammans med våra kunder.

 

Värdet på produkter och tjänster

 • Vi ska sträva efter att ständigt öka värdet på våra tjänster genom utveckling, kvalitetssäkring och ett effektivt arbetssätt för lönsamma tjänster både för kunden och oss.

 • Vi ska leverera tjänster och produkter till högsta kvalitet.

 

Ansvaret för kvalitetsarbetet

 • Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare har kvalitetsansvar.

 • Våra kvalitetsmål ska utformas så att de stödjer utveckling och kundnöjdhet
   

Leveranskvalitet

 • Vi ska leverera i enlighet med överenskommelser och sträva efter att skapa ett mervärde för kund.

bottom of page