top of page

Utvecklas i din ledarroll med UGL!

Updated: Apr 11, 2022

Stoagroup genomför UGL vid fem tillfällen under 2022.
Utvecklas i din ledarroll med UGL

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar på alla nivåer som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och ökad självinsikt.

Den övergripande målsättningen är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling och arbetsresultat. UGL vilar på vetenskaplig grund och ger förutsättningar för ökad självkännedom samt möjlighet att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.


Arbetsmetoder och innehåll

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där övningar, reflektion och diskussioner blandas med kortare teoretisk genomgångar. Deltagarna får uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar gruppens utveckling. Genom reflektion och feedback blir deltagaren medveten om den påverkan de själva har på andra individer och på gruppen som helhet. UGL behandlar ledarskapets betydelse, problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling.


UGL ger deltagarna insikt och ökad förmåga att

  • Arbeta med reflektion och lärande, enskilt och i grupp

  • Hantera och förstå konflikter

  • Kunna kommunicera direkt och klart

  • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå

  • Kunna ta och ge feedback

  • Förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap

  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa

  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

  • Få ökat självförtroende och ökad självkännedomKursens omfattning

UGL genomförs i internatform under fem dagar och din närvaro är obligatorisk under hela utbildningen, även kvällstid. Antalet deltagare är minst 8 och max 12. Kursen genomförs av två UGL-certifierade handledare.


Kursen ges i samarbete med Banfield Consulting.


Pris

Kursavgiften är 26 700 kr och inkluderar även kursmaterial och fyra nätters logi i enkelrum samt helpension.


Hotell Björkhaga

Kurserna under 2022 genomföras på hotell Björkhaga utanför Mullsjö som är centralt placerat längs huvudvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Hotell Björkhaga ligger 2,7 mil från Jönköping flygplats. Läs mer på www.bjorkhagahotell.se.Anmälan och kurstillfällenBokningsvillkor

Efter att vi mottagit din bokning skickas en bokningsbekräftelse till dig via e-post och du får även en bekräftelse från kursansvarig för ditt kurstillfället.


Avbokningsregler:

- Upp till 30 dagar innan kursstart kan anmälan avbokas utan kostnad.

- 30 – 15 dagar innan kursstart betalas hälften av kursavgiften tillbaka.

- 14 dagar eller mindre innan kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften.

- Namnbyte är gratis fram till kursstart.


Ombokning:

- Upp till 30 dagar innan kursstart kan anmälan ombokas till senare kurstillfälle i mån av plats utan kostnad.

- 30 – 15 dagar innan kursstart kan ombokning ske till senare kurstillfälle i mån av plats för en kostnad av häften av kursavgiften.

- 14 dagar eller mindre innan kursstart medges enbart ombokning om läkarintyg kan presenteras.
193 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page