Utvecklas i din ledarroll med UGL!

Updated: Feb 14, 2019

Stoagroup genomför UGL vid fem tillfällen under 2019.Utvecklas i din ledarroll med UGL

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar på alla nivåer som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och ökad självinsikt.

Den övergripande målsättningen är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling och arbetsresultat. UGL vilar på vetenskaplig grund och ger förutsättningar för ökad självkännedom samt möjlighet att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.


Arbetsmetoder och innehåll

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där övningar, reflektion och diskussioner blandas med kortare teoretisk genomgångar. Deltagarna får uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar gruppens utveckling. Genom reflektion och feedback blir deltagaren medveten om den påverkan de själva har på andra individer och på gruppen som helhet. UGL behandlar ledarskapets betydelse, problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling.


UGL ger deltagarna insikt och ökad förmåga att

  • Arbeta med reflektion och lärande, enskilt och i grupp

  • Hantera och förstå konflikter

  • Kunna kommunicera direkt och klart

  • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå

  • Kunna ta och ge feedback

  • Förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap

  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa

  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

  • Få ökat självförtroende och ökad självkännedomKursens omfattning

UGL genomförs i internatform under fem dagar och din närvaro är obligatorisk under hela utbildningen, även kvällstid. Antalet deltagare är minst 8 och max 12. Kursen genomförs av två UGL-certifierade handledare.


Pris

Kursavgiften är 25 400 kr och inkluderar även kursmaterial och fyra nätters logi i enkelrum samt helpension.


Mästarvillan - Bosön

Kurserna under 2019 genomföras på Mästarvillan på Bosön ute på Lidingö samt på Villa Lovik som också ligger på Lidingö. Båda nås enkelt från Stockholm City, Bromma och Arlanda.
Villa Lovik ‐ Lidingö


Anmälan och kurstillfällen

Anmäl här. Kursv. 11 Mästarvillan, Bosön

Anmäl här. Kursv. 19 Mästarvillan, Bosön

Anmäl här. Kursv. 38 Villa Lovik

Anmäl här. Kursv. 46 Villa Lovik

Anmäl här. Kursv. 50 Villa LovikBokningsvillkor

Efter att vi mottagit din bokning skickas en bokningsbekräftelse till dig via e-post.

Betalning sker mot faktura med 30 dagars netto.

Fakturan ska vara betald två veckor före kursstart.

Vid avbokning 6-2 veckor före kursstart debiteras halva kostnaden. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela kostnaden. Vid förhinder att delta kan deltagaren överlåta platsen till annan person.


Ladda ner PDF

140 views0 comments

Recent Posts

See All