top of page

UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är Sveriges främsta ledarskapsutbildning och vänder sig lika mycket till chefer, ledare som medarbetare utan formellt ledaransvar.

Registration is closed
See other events
UGL - Utveckling av grupp och ledare
UGL - Utveckling av grupp och ledare

Kurstillfällen & plats

29 maj 2023 10:00 – 02 juni 2023 16:00

Mullsjö, Bosebygdsvägen 13, 565 31 Mullsjö, Sweden

Kursens omfattning

Utvecklas i din ledarroll med UGL

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar på alla nivåer som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och ökad självinsikt. Den övergripande målsättningen är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling ocharbetsresultat. UGL vilar på en vetenskaplig grund och ger förutsättningar för ökad självkännedom samt möjlighet att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.

Arbetsmetoder och innehåll

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där övningar, reflektion och diskussioner blandas med kortare teoretiska genomgångar. Deltagarna får uppleva hur en grupp utvecklas och vad som främjar respektive hämmar gruppens utveckling. Genom självreflektion och feedback blir deltagaren medveten om den påverkan de själva har på andra individer och på gruppen som helhet. UGL behandlar ledarskapets betydelse, problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling.

UGL ger deltagarna insikt och ökad förmåga att

Arbeta med reflektion och lärande, enskilt och i grupp

Hantera och förstå konflikter

Kunna kommunicera direkt och klart

Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå

Kunna ta och ge feedback

Förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap

Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa

Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Få ökat självförtroende och ökad självkännedom

Kursens omfattning

UGL genomförs i internatform under fem dagar på konferensanläggningen Villa Lovik som ligger på Lidingö. Din närvaro är obligatorisk under hela utbildningen, även kvällstid. Antalet deltagare är minst 8 och max 12. Kursen genomförs av två UGL-certifierade handledare.

Pris

Kursavgiften är 27 900 kr exkl. moms och inkluderar kursmaterial och fyra nätters logi i enkelrum samt helpension. Moms tillkommer.

Kursen genomförs i samarbete med Banfield Consulting.

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande.

Avbokningsregler:

- Upp till 30 dagar innan kursstart kan anmälan avbokas utan kostnad.

- 30 – 15 dagar innan kursstart betalas hälften av kursavgiften tillbaka.

- 14 dagar eller mindre innan kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften.

- Namnbyte är gratis fram till kursstart.

Ombokning:

- Upp till 30 dagar innan kursstart kan anmälan ombokas till senare kurstillfälle i mån av plats utan kostnad.

- 30 – 15 dagar innan kursstart kan ombokning ske till senare kurstillfälle i mån av plats för en kostnad av häften av kursavgiften.

- 14 dagar eller mindre innan kursstart medges enbart ombokning om läkarintyg kan presenteras.

Ladda ner PDF

Dela event

bottom of page