top of page

Kursprogram

Din utbildning här och nu

Vi stärker och utvecklar ett hållbart och funktionellt ledarskap.
Vi sätter din och organisationens utveckling i fokus. Ta nästa steg med oss!

Bli en tryggare och starkare ledare

Grundläggande ledarskapsutbildning

Du står inför en ny  spännande utmaning och personlig utvecklingsresa – Att bli chef! 

Bli en trygg ledare

Vi ger dig grundläggande kunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd i din nya roll. Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får testa flera verktyg och metoder som du kan använda direkt i din chefsvardag. Genom ökad självinsikt och förståelse för dina beteenden och drivkrafter kan du bli bättre på att förstå och leda andra.   
Kursen består av fyra kompletterande moduler som vardera består av ett antal områden inom ledarskap.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är på väg in ditt första chefskap eller som nyligen tillträtt som chef.

 

Anmäl dig via info@stoagroup.se

Mellan rubrik

Ny text

Kursen vänder sig till dig som är på väg in ditt första chefskap eller som nyligen tillträtt som chef. 

För vem:
Kursprogram 1
Kursprogram 2
UGL - Utveckling av grupp och ledare
Sveriges främsta ledarskapsutbildning 

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar på alla nivåer som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och ökad självinsikt. Den övergripande målsättningen är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling och arbetsresultat.

UGL vilar på en vetenskaplig grund och ger förutsättningar för ökad självkännedom samt möjlighet att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.

UGL vänder sig till chefer, projektledare och till medarbetare utan formellt ledaransvar.

För vem:
Framgångsrik konflikthantering
Bli morgondagens ledare redan idag!

Varför uppstår konflikter och hur kan du som ledare hantera och förebygga dessa? Konflikter på arbetet tar mycket energi och omplaceringar, omorganisationer, sjukskrivningar och uppsägningar löser sällan problemen.

 

Ledarskapets betydelse för framgångsrik konflikthantering

Ledarskapet och förmågan att hantera mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen är en framgångsfaktor för att, inte bara hantera en konflikt, utan även för att arbeta proaktivt så att konflikterna inte uppstår.  Framgångsrik konflikthantering och förmåga att kunna skapa en positiv feedbackkultur är effektiva metoder för att skapa en god arbetsmiljö och hållbara verksamheter.

 

Om kursen

Endagsutbildningen ger dig kunskaper i praktisk och fungerande konflikthantering och

hur du kan förebygga att konflikter uppstår. Du får verktyg och metoder för att hantera konflikten när den uppstår, göra svåra samtal lättare och skapa en proaktiv feedbackkultur.

 

Två delar

Kursen består av två delar varav en med fokus på konflikthantering och en med fokus på svåra samtal och proaktiv feedback. För att göra lärandet upplevelsebaserat varvar vi teori med praktiska övningar och reflektioner, både enskilt och i grupp.

Kursens Innehåll:

Vad är en konflikt?

Förebygga och hantera konflikter

Roller och ansvar

Konfliktens möjligheter

Vad är ett svårt samtal?

Hur gör du dina svåra samtal lättare?

Skapa en proaktiv feedbackkultur

 

För vem:

Kursen vänder sig till dig som är ledare eller som stöttar ledare i din HR-roll.

 

Antal deltagare:

Max 15 stycken

 

Tid och plats:

Se kalender

 

Pris:

4 990 kr (exkl. moms). Anmälan är bindande

Kursprogram 3
Utveckling av ledningsgrupper
Effektivare, mer engagemang och ökat resultat

Fungerar din ledningsgrupp så som du skulle vilja? Att använda ledningsgruppen som ett strategiskt forum för att skapa morgondagens affärsmöjligheter kräver en ledningsgrupp som känner engagemang och inbördes tillit och respekt.

I en sådan grupp skapas den dynamik som är grunden för vision och strategiska tankar och planer. Genom en kombination av workshops och individuell utveckling skapar vi den ledningsgrupp som ditt företag behöver

För ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor

För vem:
Kursprogram 4
Kursprogram 5
Handledning av chefer
Ny text

Ny text

För ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor

För vem:

BOKA MÖTE

Boka möte - ställ frågor - lämna synpunkter

Success! Message received.

BOKA MÖTE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Magnus Oscarsson, Chef - Fabege

KONTAKT
bottom of page