top of page

Headup Leadership

Din väg till ett hållbart ledarskap

Välkommen till Headup Leadership - ett individuellt ledarutvecklingsprogram som utvecklar och stärker ditt personliga ledarskap och dig som människa

Programmet bygger en stadig grund som hjälper dig att nå resultat och uppsatta mål, skapa bättre balans i tillvaron och fokusera på det som är viktigt i din verksamhet och i ditt liv.

HeadUpL_1.2.2_logotype_whitepurple.png

Hållbar ledarskap

Headup leadership - är upplevelsebaserat och ett handlingsprogram. Du håller själv i nycklarna till framgång som det här programmet kan ge dig.

Processen bygger på att du genom att upptäcka, utforska och reflektera skapa motivation att handla, förändra och utveckla.

Utveckla ett hållbart ledarskap

Headup Leadership har ett holistiskt perspektiv på utveckling för att hjälpa dig att skapa hållbarhet, framgång och helhet.

 

Programmet utgår från dina och din verksamhets behov och utmaningar och består av ett dokumenterat material, i kombination med coachande samtal.

Det är framtaget för att skapa motivation och energi i ditt arbete med att fördjupa självinsikten och växa inom dina utvecklingsområden.

Headup Leadership bygger på att du under programmets 6 - 8 månader arbetar tillsammans med din coach vid åtta tillfällen. Coachens roll är att hjälpa, stimulera och utmana dig att nå bästa möjliga resultat i din utveckling.

 

Programmet varvar teori med praktiska övningar som handlar både om din yrkesroll och dig som människa.

Programmets bärande principer

Pedagogiken inom Headup Leadership bygger på några bärande principer som är grundläggande för vår syn på utveckling.
 

 • Människan är av naturen nyfiken och vill ständigt lära och utvecklas.

 • Varje individ har en fri vilja och förmåga att styra sitt liv.

 • Självinsikt är grunden för det personliga ledarskapet.

 • All utveckling behöver vara agil och anpassas till individens förutsättningar och behov.

 • Framgång mäts i förhållande till den egna utvecklingen och inte i förhållande till andra.

 • Målstyrning är vägen till framgång och ett hållbart resultat.

Programmets innehåll

Programmet består av 8 moduler som tar upp följande områden.

 

 1. Resan börjar

 2. Personligt ledarskap och vikten av självkännedom

 3. Hållbart ledarskap

 4. Mål - vägen till framgång

 5. Tiden - en förnybar resurs eller en bristvara

 6. Effektiv empatisk kommunikation

 7. Konflikthantering och svåra samtal

 8. Balans i livet

 

Varje modul är framtagen för att ge insikt och kunskap om viktiga delar inom ledarskap. Modulerna varvar teori med övningar anpassade för din utveckling.

Artboard 1 copy
Artboard 2 copy 2
Artboard 3 copy 3
Artboard 4 copy 4
Artboard 5 copy 5
Artboard 6 copy 6
Artboard 7 copy 7
Artboard 8 copy 8
Artboard 0
BOKA MÖTE

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utvecklas.

Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den.

Peter Drucker

bottom of page