top of page

Våra nya stjärnkollegor...

Vi är stolta och glada att välkomna Charlotte Roempke, Fredrik Landgren och MarieLouise Falk som nya certifierade konsulter i vårt program Headup Leadership och som kollegor i vårt Community.

 

De bidrar numera med sina kunskaper, djupa kompetenser, erfarenheter och personligheter till vår och våra kunders gemensamma utveckling och framgång!

Tillsammans möter vi ett växande behov hos företag och organisationer av ett stärkt personligt ledarskap och hållbar utveckling i en föränderlig omvärld

3Konsulter_2022_IMG_7962.jpg
HUL_343839703_color_low.jpg
IMGB9656.JPG

Möt våra ledarutvecklare

Vi tror på mångfald

Vår kultur handlar om att göra skillnad för våra kunder, utmana konventioner och föra fram nya idéer och initiativ. Vårt mål som företag är att arbeta nära våra kunder, bli en integrerad del av deras team, leverera värden och hjälpa dem att bli ännu bättre på att leverera viktiga tjänster till sina kunder.

Scrolla

CarinaEkholm 01
Carina_Ekblom_Headup Leadership

Mobil: +46(0)733 750 050

carina.ekblom@stoagroup.se

Carina Ekblom

”Ta ledningen – led dig själv,
du har bara ett liv!”

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

Carina Ekblom

CEO HeadUp Leadership | Partner

Alla människor har en oändlig potential att växa och att utvecklas. Vilka utmaningar står du inför i din verksamhet och ditt liv för övrigt? Vilka krav ställer det på dig, vad behöver du bli ännu bättre på? I utmaningarna finns också möjligheterna att växa. Headup Leadership är handlingsinriktat och upplevelsebaserat program som arbetar målfokuserat för att skapa resultat. Du får insikt och verktyg för att utvecklas och skapa resultat.
 
Under mina år som ledarutvecklare har jag coachat åtskilliga ledare i många företag att nå sina mål. Det har gett mig en bred erfarenhet och kunskap om vad som verkligen ger resultat för individen och företaget. Vi arbetar tillsammans konkret och resultatinriktat med att genomföra förändringar och förbättringar, genom mål och handling. Mål och handling genererar resultat och resultat genererar motivation. Att utvecklas genom motivation tar till vara var och ens unika kompetens på ett sätt som är till nytta för både företag och individ.

Att leva i ständig utveckling är att hela tiden upptäcka mer av dig själv. Genom Headup Leaderships utvecklingsprogram kommer du att öka din nyfikenhet, din glädje och din framgång hur du än väljer att definiera den. Ta ledningen – led dig själv, du har bara ett liv!
 
Utbildning: Ekonom, Lunds Universitet. Lead auditor ISO 9001. Certifierad Headup Leadership, Certifierad NL Coach. Certifierad LMI coach.

Tidigare karriär: Ledaruppdrag inom såväl tjänstesektor som tillverkningsindustri, bland annat som CFO och som CEO med resultatansvar för Europa, Mellanöstern och Indien inom ett globalt bolag.

Daniel_Brolén_Headup Leadership

Mobil: +46(0)708 813 955

daniel.brolen@stoagroup.se

Daniel Brolén

”Ta kontroll över ditt ledarskap
och få bättre balans i tillvaron”

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

Daniel Brolén

Program Director | Partner

Ledarskap handlar för mig om att våga vara den man är, dra lärdom av sina
erfarenheter och att se möjligheterna i både den egna och andras potential. Att
nyfiket utforska och utmana sig själv och sitt ledarskap ger goda
förutsättningar för att möta de utmaningar och förändringarkrav omgivningen
ställer på företag och organisationer. Vilka är dina utmaningar? Vilket
ledarskap vill du utöva?


Genom Headup leadership hjälper jag dig i att möta dina utmaningar med
fokus på det som är viktigt för dig idag och imorgon. Programmet är
handlingsinriktat och upplevelsebaserat och vi arbetar konkret med
målstyrning och reflektion för att nå önskvärda resultat. Tillsammans möjliggör
vi vägar för att utveckla ditt ledarskap och därigenom nå dina mål och
drömmar i din verksamhet och organisation.


Mina erfarenheter som organisations- och ledarutvecklare har gett mig en bred
erfarenhet och förståelse för hur förutsättningar och utmaningar ser ut i olika
företag och branscher och samtidigt insikter om hur hållbara resultat skapas
över tid. Utmaningarna i ledarskapet är många och utgör en viktig del av ett
komplext livspussel. Resultatet av att ta kontroll över sitt ledarskap bidrar till att
du får bättre balans i tillvaron och ett rikare liv.


Utbildning: Statsvetare, Stockholms universitet. Certifierad ACC coach enligt
ICF, certifierad Extended DISC, certifierad styrelseledamot, certifierad GDQ
och UGL-handledare.


Tidigare karriär: Olika chefs- och ledaruppdrag inom universitetssektorn,
huvudprojektledare för ESF-projekt, verksamhets- och organisationskonsult.

DanielBrolen 02
Mikael_Lindeborg_Headup Leadership

Mobil: +46(0)708 85 66 22

mikael@lindeborg.se

Mikael Lindeborg

”Keep it simple.”

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

Mikael Lindeborg

Brand Director | Partner

Varumärket betyder allt… Branding handlar om att guida varumärken genom en genomtänkt resa av essentiella faser. - Tydlig identitet, visuell stark profil och inspirerande image. Konsten att visualisera en idé/strategi till att bli exceptionellt koncept, erfodras en helhetssyn - Kreativ, strukturerad & vidsynt. Samt förmågan att berätta en unik historia - story.

Jag är Art/Creative Director, specialiserad inom branding, kommunikation, grafisk design/Ui, förpackningsdesign, trycksaker, webbdesign, keynote/presentationer/pitch, video, webb- och social media.

Jag är prestigelös, flexibel men har också tydlig personlig integritet. Jag vill inspirera och bli inspirerad - dela med mig av kunskaper, engagemang och glädje. Tillsamman är man starkare både i framgångar och motgångar. Min devis - “Keep it simple”.

Start-up och entreprenörskap engagerar mig. Jag har startat upp ett flertal konsultbolag. Tidigare jobbat på några reklam-, webb- och designbyråer Lowe Brindfors och Brindfors Design Enterprise, SandellSandberg och CyberCom. Exempel tidigare uppdrag:SAAB, PRIPPS, SAS, Marabou, ABSOLUT.

 

Utbildning: Forsbergs Reklam & Grafisk Design, RMI Berghs Marknad & Kommunikation, , Entreprenörskolan Chefsutbildning inom detaljhandeln.

MikaelLindeborg 03
Charlotte_Roempke_7966.jpg

Mobil: ‭+46 70-215 74 60‬

charlotte.roempke@gmail.com

Charlotte Roempke

”Var sann mot dig själv och jobba för det du tror på.”

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

Charlotte Roempke

Certifierad ledarutvecklare

Ledarskap för mig är att utgå från sig själv och vara medveten om sina styrkor och sina utvecklingsområden. Jag tycker att man som ledare ska vara en god sparringpartner till sina medarbetare för att ge bästa möjliga förutsättningar till utveckling. De flesta människor enligt min erfarenhet vet vad de gör bra och vad de inte är så bra på. Det är som jag ser ledarens uppgift att tillsammans med sina medarbetare komma fram till det som är gynnsamt för medarbetarnas egen utveckling och stötta dessa delar med full kraft för att skapa resultat för verksamhet och för individ.


Att vara en god lyssnare och se till att medarbetarnas tankar, reflektioner, utmaningar, drivkrafter kommer fram är centrala ledaregenskaper. Vissa medarbetare behöver ha lite pushning för att ta plats och vissa medarbetare har det naturligt. Detta tycker jag är viktiga delar i rollen som ledare.
 

Balans i livet och att jag själv bestämmer över mitt liv är viktiga ledstjärnor för mig och det är något som jag gärna vill att andra också ska känna och finna vägar för att nå dit. Det är viktigt att vara sann mot sig själv och vågar stå för det man tror på. Med Headup Leaderships utvecklingsprocess skapar vi tillsammans förutsättningar för att du som människa och ledare har ett hållbart liv både som chef och privat.
 

Mina erfarenheter som bland annat HR chef och HR Business Partner har gett mig en bred bas att stå på. Jag har träffat och stöttat många chefer genom åren och jag anser att jag har en god förmåga att sätta mig in i olika verksamheters utmaningar och därmed vad olika chefer kan ha för utmaningar.


Utbildning: Linjen för Personal och arbetslivsfrågor, Östersunds Högskola/Uppsala Universitet. Friskvårdskonsulent, Bosöns Idrottsfolkhögskola. Hälsoprofilbedömare, HPI Nordic AB.
 

Karriär: Olika HR roller inom byggbranschen. HR chef inom bankbranschen. Resurschef inom järnvägsbranschen. HR konsult. Banktjänsteman.

CharlotteRoempke 04
Fredrik_Landgren_Headup Leadership

Mobil: +46 73-840 67 70

fredriklandgren1@gmail.com

Fredrik Landgren

”Humanistiskt ledarskap – börja med dig själv.”

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

Fredrik Landgren

Certifierad ledarutvecklare

Vem är jag? Just nu!
 

Vågar du ställa den frågan till dig själv är du på god väg. En god självkännedom är grunden för personligt ledarskap som i sin tur är grunden för att leda andra.
Desto bättre du känner dig själv, desto mer förståelse har du för andra.

 

Under mina år som ledare har jag haft förmånen att arbeta med många olika kolleger i olika miljöer. Det har gett mig erfarenheter att lära känna mig själv men också insikten av vikten att försöka se-, lyssna på- och bekräfta alla i min omgivning. Genom att se varje individ och lära känna dem har jag fått förståelse varför de agerar som de gör och hur jag skall kunna stötta dem för att de skall utvecklas och bidra med olika saker i gruppen.


Med Headup Leaderships utvecklingsprocess kan vi tillsammans skapa utveckling och
resultat för individ och organisation!

Utbildning: Marknads Ekonom IHM Business School. Organisation & Ledarutveckling Växjö Högskola. 30 år av internutbildning inom ekonomi och ledarskap.

Tidigare karriär: Olika ledaruppdrag inom bank & finanssektorn.

FredrikLandgren05
Marie-Louise_Falk_Headup Leadership

Mobil: +46731011611

marielouise@marielouisefalk.com 

MarieLouise Falk

”Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor” Nalle Puh

 • mail
 • LinkedIn - White Circle

MarieLouise Falk

Certifierad ledarutvecklare

Ju mer jag tränar, mentalt eller fysiskt desto starkare blir jag. Så ser jag även på det individuella och kollektiva ledarskapet. Jag vill vara den förändringen som jag vill se i världen. Det är viktigt att vara ett föredöme för mina barn, barnbarn, vänner, kollegor och mina fantastiska kunder. Att få möjligheten att arbeta och samarbeta med kunnig personal och kollegor är en ynnest. Jag är tacksam att få dela med mig och ta del av den individuella och kollektiva kunskapen och lärandet.


Jag vill känna, se och uppleva att medmänniskor mår bra, känner sig sedda och betydelsefulla i min närvaro. Att visa respekt, förståelse och att vara närvarande alla mina möten är viktigt. Det är det lilla som gör det stora undret i världen.


Genom Headup Leadership möter jag chefer och ledare i en utvecklingsprocess att möta utmaningar och samtidigt frigöra potential inom både företag och ledarskapet. Vi arbetar resultat- och målinriktat mot att nå hållbara resultat. Min styrka är att se individen och organisationen på olika plan. Det inre och det yttre budskapet, hur det presenteras, uttrycks och efterföljs. Med mitt mod, trygghet och erfarenhet skapar jag bättre förutsättningar för att lyckas nå de strategier och mål som är uppsatta.
 

Mitt liv och min karriär har inneburit många möten inom träningen, mentalt och fysiskt. Jag har en lång idrottskarriär från både motions till elitträning. Jag har tränat individer, lag, organisationer med stor glädje och tacksamhet. Coachat över 4000 timmar, individuellt och organisationer i utveckling.
Jag har också en lång erfarenhet inom Spa, där jag numera driver en spaanläggning på Rånässlott med personal.


Utbildning; Certifierad Headup Leadership, idrottstränare i landslagssport, personlig tränare, tandsköterska, spa/massageterapeut. PCC coach, KBT, UGL, styrelseakademin, Extended DISC, juridik/ekonomi, försäljning/marknadsförare utbildare.


Tidigare karriär; rådgivare på Trygghetsstiftelsen (numera karriärscoach), STOM på Folkuniversitetet i Uppsala, karriärs och omställningscoach på TSL Randstad. Drivit två gym på Lidingö, ett kommersiellt med 28 anställda samt ett privat gym.

MarieLouise 06

Bli en av oss!

Vi söker samarbete med dig som är ledarskapskonsult och är intresserad av att arbeta i vårt program
Headup Leadership, vara en del av vår gemenskap och att utvecklas som konsult och människa.

HeadUpL_1.2.2_logotype_whitepurple.png
bottom of page