top of page

Vilka förväntningar finns det på mig som chef och ledare?


Rollen som chef och ledare är ofta komplex. Det är många i din omgivning som har uttalade eller outtalade förväntningar på vad du ska uppnå för resultat och vilka beteende de önskar se. Samtidigt har du förväntningar på dig själv.


Genom att synliggöra de samlade förväntningarna kan du identifiera vad du kan behöva utveckla, förtydliga eller förändra och därmed utvecklas som ledare. Det är som att lägga ett pussel och ett effektivt sätt att stäkra sin självkännedom.


Avsätt ett par timmar och skriv ner dina tankar och reflektioner utifrån dessa frågeställningar:


- Så här definierar jag min roll som chef och ledare och det här är mina förväntningar på mig själv i den rollen.


- Vilka förväntningar har organisationen eller företaget, kollegor och medarbetare på dig som ledare?


Fundera därefter över:


- Är förväntningarna tydliga och uttalade?

- Är förväntningarna samstämmiga eller är de i konflikt med varandra?

- Tycker du att förväntningarna är rimliga?

- Behöver något förtydligas eller förändras?

- Hur skulle du kunna få till en för dig önskvärd förändring?


Dela gärna med dig av dina slutsatser med någon.


Lycka till!

49 views0 comments

Comentarios


bottom of page