top of page

Kreativa uttryck kan utveckla ett framgångsrikt ledarskap

Att konst har kraften att beröra oss på djupet är ingen hemlighet. Men vad händer egentligen i hjärnan när vi tar del av konst och hur kan denna upplevelse påverka och utveckla en persons ledarskap?


Ingrid Brolén

Mercedes Benz, 2022

Olja på plywood


Den neurologiska dansen av konstupplevelse

Vid en konstupplevelse inträffar en komplex dans i hjärnan. Från visuell bearbetning till emotionella reaktioner aktiverar olika områden i hjärnan som samverkar för att skapa en unik och personlig upplevelse. Detta neurologiska samspel har en direkt koppling till hur vi kan utveckla och forma vårt ledarskap.


Känslomässig resonans och empati

När vi tar del av konst aktiveras amygdala som är det område i hjärnan som styr emotionell bearbetning. Genom att uppleva, försöka förstå och tolka konstnärens känslomässiga uttryck och våra reaktioner kan vi utveckla vår förmåga till empati. Ledare med förmågan till stor empati har en större potential att skapa starka och samarbetsinriktad relationer.


Kreativt tänkande och problemlösning

Konst bryter gränser och utmanar det konventionella. Bilden av hjärnan som en kreativ motor aktiveras när vi tar del av konst. Från det prefrontala cortex till hjärnans belöningssystem skapas en plattform för kreativt tänkande. Ledare som regelbundet utsätter sig för konstupplevelser kan hitta nya infallsvinklar och lösningar på komplexa problem. Konstnärlig input kan vara bränslet som behövs för att driva innovation.


Ökad uppmärksamhet och närvaro

När vi fördjupar oss i konst sker en ökad aktivering i det som kallas default mode network (DMN) vilket är relaterat till självreflektion och inre tankar. Denna fördjupning kan skapa ökad närvaro och medvetenhet i ledarskapet. Ledare som är medvetna om sina egna tankar och känslor har en bättre förmåga att leda andra på ett autentiskt och förstår hur man påverkar och påverkas av sin omgivning.


Genom att regelbundet reflektera kring hur konstupplevelser kan vi medvetet använda konsten som ett verktyg för personlig och professionell utveckling.


Hur skulle du kunna använda konst i din fortsatta utveckling som ledare? Här följer några exempel på frågeställningar som du kan reflektera kring i din utveckling som person och ledare:


  1. Hur kan jag använda konst som ett verktyg för reflektion och personlig utveckling i mitt ledarskap? Vilka insikter kan jag få genom att utforska konst som en spegel för mina ledaregenskaper och värderingar?

  2. Hur kan jag använda konstnärliga uttryck för att utveckla min förmåga att inspirera och kommunicera visionen för mitt ledarskap?

  3. På vilket sätt kan jag använda mig av abstrakt tänkande från konsten för att utforska nya lösningar och strategier inom mitt ledarskap som kanske inte följer traditionella metoder?

Lycka till!Daniel Brolén, ledarutvecklare och VD på Stoagroup


29 views0 comments

Comments


bottom of page