top of page

Behöver du utveckla din emotionella intelligens?Vid flera tillfällen under de senaste månaderna har jag i enskilda samtal och i handledning med chefer och ledare diskuterat betydelsen av emotionell intelligens (EQ). Samtalen har utgått från ett behov och en önskan att kunna stärka relationer och samtidigt driva utveckling och produktivitet inom sina team.


Emotionell intelligens är oftast betraktad som en uppsättning färdigheter eller kompetenser snarare än en enskild färdighet. Det är således mer än en medfödd talang eller del av personligheten. Genom medveten ansträngning och träning kan vi utveckla och förbättra dessa färdigheter och kompetenser över tid.


De fem huvudkomponenterna i emotionell intelligens, enligt den modell som utvecklats av psykologen Daniel Goleman, inkluderar:

  1. Självkännedom: Att vara medveten om sina egna känslor och förstå hur de påverkar ens beteenden och prestation.

  2. Självreglering: Att hantera och reglera sina egna känslor för att kommunicera bättre, undvika negativa reaktioner och fatta bättre beslut.

  3. Motivation: Att vara driven att uppnå mål och sträva efter personlig och professionell framgång.

  4. Empati: Att förstå och dela andras känslor, vilket skapar en grund för att bygga starka relationer.

  5. Social kompetens: Att navigera genom sociala situationer, bygga och underhålla relationer.

Vad skulle vinsterna vara för dig att stärka din emotionella intelligens? Att regelbundet reflektera över din emotionella intelligens är ett viktigt steg för att utvecklas som person och ledare.


Här följer en uppsättning reflektionsfrågor som kan vara till hjälp och en utgångspunkt för att identifiera områden där du kan förbättra din emotionella intelligens.

Självkännedom

- Hur medveten är jag om mina egna känslor och reaktioner i olika situationer?

- Hur påverkar mina känslor mina beteenden och mina beslut?

- Vilka mönster ser jag i mina känslomässiga svar och hur kan jag öka min förmåga att

identifiera och förstå mina känslor?


Självreglering och social kompetens

- Hur hanterar jag stress och negativa känslor. Hur påverkar det mina prestationer?

- Hur framgångsrikt hanterar jag konflikter och svåra situationer?

- Vad kan jag göra för att förbättra min förmåga att reglera mina egna känslor och samtidigt underhålla och utveckla positiva relationer med andra?


Empati

- Hur bra lyssnar jag på andra och försöker förstå deras perspektiv?

- Hur sätter jag mig in i andras situation för att förstå deras upplevelse och känslor?

- Vad kan jag göra för att öka min förmåga att visa empati och bygga starkare relationer?


Vill du diskutera hur du eller dina chefer och ledare skulle kunna omsätta kunskaper till kompetenser och färdigheter i sitt ledarskap är du varmt välkommen att höra av dig till mig på daniel.brolen@stoagrop.se.


Lycka till!


Daniel Brolén är ledarutvecklare och VD på konsultföretaget Stoagroup.11 views0 comments

Comments


bottom of page