top of page

Använder du rätt ledarskap?En återkommande utmaning för många chefer och ledare är att veta hur ledarskapet ska anpassas för att lednings- eller arbetsgrupper ska utvecklas och mogna och därmed uppnå högre produktivitet och effektivitet i det gemensamma uppdraget och arbetet. Genom att använda analysverktyget GDQ (Group Development Questionnaire) kan du mäta hur teamet fungerar just nu och resultatet ger information om var gruppen befinner sig i sin utveckling, hur produktiv gruppen anser sig vara samt om vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet. Med denna kunskap kan gruppen ta sin del av ansvaret för sin fortsatta utveckling och du får information för att kunna anpassa ditt ledarskap som behövs för att möjliggöra gruppens utveckling.


Låter detta intressant? Hör av dig till Daniel Brolén, daniel.brolen@stoagroup.se för att diskutera hur GDQ skulle kunna genomföras i din verksamhet och vilka resultat du kan uppnå.
27 views0 comments

Comments


bottom of page