Grundläggande ledarskapsutbildning - Ny som chef

Bli en trygg ledare - Vi ger dig grundläggande kunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd i din nya roll. Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du får testa flera verktyg och metoder som du kan använda direkt i din chefsvardag.
Registration is Closed
Grundläggande ledarskapsutbildning - Ny som chef

Kurstillfällen & plats

04 maj 09:00 – 05 maj 16:00
Utbildningen sker on line via Zoom

Kursens omfattning

Bli en trygg ledare

Vi ger dig grundläggande kunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd i din nya roll.Under kursen varvas föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar och du fårtesta flera verktyg och metoder som du kan använda direkt i din chefsvardag.Genom ökad självinsikt och förståelse för dina beteenden och drivkrafter kan du bli bättrepå att förstå och leda andra.Kursen består av fyra kompletterande moduler som vardera består av ett antal områdeninom ledarskap.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är på väg in ditt första chefskap eller som nyligen tillträttsom chef.

Kursens innehåll

  • Modul 1 – Ledarskap. Modulen ger digkunskap kring ledarskapets dimensioneroch gruppdynamiska processer. Reflektionav ledarskapets olika dimensioner i denegna rollen och identifiering av personligautvecklingsområden inom ledarskapet.
  • Modul 2 – Effektiv empatisk kommunikation.Modulen ger dig kunskap i effektivkommunikation och skapande av enpositiv och proaktiv feedbackkultur.
  • Modul 3 – Mål och motivation. Modulen ger digkunskap om målprocessens steg från vision tillhandling och kopplingen mellan mål och motivation.Vi belyser vikten av uppföljning och utvärderingför att nå framgång.
  • Modul 4 – Tidshantering, stress och gränssättning.Modulen ger dig kunskap om orsaker till stressoch tidsbrist samt verktyg för att arbeta medpositiv tidshantering, prioritering och gränssättning.

Pris

11.500 kr exkl. moms

Ladda ner PDF

Registration is Closed

Dela event